Seachtain na Gaeilge

Beidh Lá Fhéile Pádraig á chéiliúradh ag Éireannaigh ar fud an domhain ar an Sathairn, 17ú Márta, mar is gnáth gach bliain. Mar aon le sin beidh Seachtain na Gaeilge ar siúl ar fud na hÉireann chun an teanga náisiúnta a thabhairt chun cuimhne agus daoine a spreagadh le pé Gaeilge atá acu a úsáid le linn na seachtaine. Ach ní seachtain amháin atá i gceist dáiríre, ach coícís ag tosnú 5ú Márta.

Tá roinnt imeachtaí eagraithe san Institiúid le linn na coícíse. Is iad mic léinn agus foireann na Ranna Ceoil is mó a bheidh i mbun oibre agus trí nithe suntasacha ar siúl acu:

Tradathon, seisiún ceoil traisiúnta, Luan 12ú, i Starbucks ag 11.00 agus i foyer Amharclann Mhic Anna ag 12.00.

Ceolchoirm "Radharc ó na Sléibhte", Máirt 13ú, in Amharclann Mhic Anna ag 19.00.

Céilí, Céadaoin 14ú, ag am lóin ar an Plaza, nó in Amharclann Mhic Anna i gcás droch-aimsire

Ina theannta sin beidh ciorcal comhrá le linn sos caifé na maidine ar siúl mar seo a leanas:

Céadaoin 7ú, sa Coffee Dock, 11.00.

Déardaoin 8ú, i Starbucks, 11.00.

Aoine 9ú, caifitéire Altranais, 11.00.

Tá fáilte roimh cách. Bainigí triail as Gaeilge a labhairt nó tagaigí don cheol nó don rince.

Glossary:
céiliúradh = celebration, ar fud an domhain = all over the world, spreagadh = encourage, coicís = fortnight, imeachtaí = events, eagraithe = organised, foireann = staff, suntasach = significant, ceolchoirm = concert, ciorcal comhrá = conversation circle

Murt Ó Séaghdha, 05/03/2012